Home

Mijn dochter Anne in 2006. Ze keek hier vertederend boos
in de camera omdat ze te lang moest wachten op de trein.